WIKINDX Resources

LOER, THOMAS (2015): Forschungsnotiz zum Begriff der Ausdrucksgestalt. Sozialer Sinn. Jg. 16, Heft 1, S. 71–84. ISSN: 1439-9326 
Resource type: Journal Article
Languages: Deutsch
ID no. (ISBN etc.): 1439-9326
BibTeX citation key: Loer2015a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Ausdrucksgestalt
Creators: Loer
Collection: Sozialer Sinn
Attachments  
wikindx 5.3.1 ©2018 | Total resources: 718 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) | Database queries: 40 | DB execution: 0.09951 secs | Script execution: 0.12596 secs